Vytvorenie GetSimple témy

Vytváranie motívov pre GetSimple je veľmi jednoduché. GS používa tagy šablóny podobné WordPress. Všetky šablóny stránky sú napísané v PHP.

Existuje iba jeden súbor pre vytvorenie šablóny, a tým súborom je "template.php". Tento súbor potom umiestnite do priečinka s  názvom šablóny, a nainštalujete ho na server do priečinka /theme/.

"template.php" je súbor predvolenej šablóny, ktorá sa použije pre všetky stránky vášho webu. Ak chcete pre jednotlivé stránky inú šablónu, stačí vytvoriť nový súbor s novým názvom, napr. "homepage.php" a umiestniť do priečinka s aktuálne používanou témou. Potom už len v nastaveniach konkrétnej stránky zmeníte použitú tému.

Anatómia témy

Ako úplné minimum sa šablóna GetSimple skladá len z jedného súboru: "template.php". Tento súbor je uložený v zložke s názvom vašej témy, ktorá je umiestnená v adresári vašej GetSimple inštalácie, a to: /vas-web/theme/tvoja-tema/template.php

V predvolenom nastavení, všetky vytvorené stránky použijú šablónu "template.php". Vývojári však radi používajú rôzne šablóny pre jednotlivé stránky, napr. "homepage.php" alebo "kontakt.php". Pri vytvorení novej stránky potom užívateľ CMS zvolí v nastaveniach jednotlivú tému.

Súbor s funkciamy témy

Vývojári majú tiež možnosť zahrnúť do svojej témy aj vlastné funkcie PHP, a to pomocou súboru "functions.php". Ten bude umistnený v rovnakom priečinku ako "template.php". Súbor s funkciami môže byť použitý pre čokoľvek, čo súvisí s PHP, pretože je vkladaný pred vložením súboru s témou.

Optimálna štruktúra súborov šablóny

Použitie iných súborov je úplne na vývojárovy témy. Väčšinou sa pre ušetrenie času a prehľadnosť rozdelí súbor "template.php" na menšie časti, ako "header.inc.php", "footer.inc.php", "sidebar.inc.php" a "style.css". Tieto sa potom vkladajú do súboru "template.php".

Príklad vloženia "footer.inc.php" na koniec súboru "template.php"

<?php include('footer.inc.php'); ?>

Názvy uvedených súborov sú ľubovoľné, je ale vhodné použiť zrozumiteľné názvy pre lepšiu orientáciu v šablóne. Rozdelenie témy na takéto časti je výhodné aj pre jednoduchšiu aktualizáciu.

Tagy šablóny

Akonáhle budete mať vytvorené všetky potrebné súbory, môžete začať používať tagy šablóny, pomocou ktorých vypíšete obsah vašich stránok.

Ak napríklad chcete v šablóne zobraziť názov, odkaz a obsah stránky, použite napr. takýto kód:

<a href="<?php get_page_url(); ?>"><?php get_page_title(); ?></a>
<?php get_page_content(); ?>