Tagy šablóny

GetSimple má rozsiahly zoznam funkcií, ktoré vývojári a vlastníci webov môžu využiť na prispôsobenie ich GetSimple témy. Všetky tieto funkcie môžu byť použité kdekoľvek v každom súbore šablóny.

Echo / output funkcie

 • get_page_content()


<?php get_page_content(); ?>

Vypísanie obsahu stránky. Žiadne nastavenia

 • getPageContent(), returnPageContent()


<?php getPageContent('slug'); ?> <?php returnPageContent('slug'); ?>

Vypíše alebo vráti obsah stránky definovanej slugom (slug ako voľba). Použite túto funkciu, ak chcete zobraziť obsah určitej stránky na všetkých stránkach. Táto funkcia príde vhod pre tých, ktorí chcú mať vlastný obsah v šablóne, a zobraziť ich napríklad na 'homepage'.

 • get_page_excerpt()


<?php get_page_excerpt($lenght, $html); ?>

Vypíše výňatok obsahu stránky. Môžete nastaviť dĺžku výpisu v znakoch a tiež povoliť html tagy. Predvolená hodnota $lenght je 200 znakov a $html je predvolene nastavené na FALSE. Od verzie 2.02

 • get_page_meta_keywords()


<?php get_page_meta_keywords(); ?>

Vypíše kľúčové slová a/alebo tagy stránky. Bez nastavení.

 • get_page_title()


<?php get_page_title(); ?>

Vypíše názov stránky. Bez nastavení.

 • get_page_clean_title()


<?php get_page_clean_title(); ?>

Vypíše názov stránky bez HTML značiek. Bez nastavení.

 • get_page_slug()


<?php get_page_slug(); ?>?

Vypíše 'slug' stránky. Bez nastavení.

 • get_page_url()


<?php get_page_url(); ?>

Vypíše URL stránky. Nastavenia: TRUE pre "return", FALSE alebo prázdne pre "echo".

 • get_parent()


<?php get_parent(); ?>

Táto funkcia vypíše 'slug' nadradenej stránky.

 • get_page_date(), get_page_date('F js, Y')


<?php get_page_date(); ?><?php get_page_date('F js, Y'); ?>

Vypíše dátum poslednej úpravy stránky. Nsatavenie nie je nutné, môžete ho ale použiť pre formátovanie dátumu. Použite akýkoľvek formátovací reťazec podľa PHP funkcie 'date()'. Predvolený formát je 'l, F jS, Y-g:i A'.

 • get_header()


<?php get_header(); ?>

Vypíše hlavičku stránky. Bez volieb. Automaticky vatvorí tieto 4 META-TAGY ('description', 'keywords', 'canonical' a 'generated'). Umiestnite túto funkciu do vašej témy medzi značky <head></head>.

 • get_footer()


<?php get_footer(); ?>

Vypíše pätičku stránky. Bez voľby. Používa sa pri vytvorení pluginu, ktorý bude umiestnený v dolnej časti stránky -pätičke. Od verzie 2.0

 • get_site_url()


<?php get_site_url(); ?>

Vypíše názov domény webu. Bez volieb. Používa sa pre vypísanie adresy domény na ktorejkoľvek stránke témy.

 • get_theme_url()


<?php get_theme_url(); ?>

Vypíše cestu k aktuálnej téme stránok. Bez volby()

 • get_site_name()


<?php get_site_name(); ?>

Vypíše názov stránky. Voľby: TRUE pre 'return', prázdna voľba pre 'echo'. Názov je prevzatý z nastavenia stránky.

 • get_site_credits()


<?php get_site_credits(); ?>

Vypíše preddefinovaný reťazec 'Powered by GetSimple'. Ako voľbu môžete použiť text napr. v slovenčine 'Beží na systéme'.

 • get_component('')


<?php get_component(slug komponentu); ?>

Vypíše obsah komponentu. Požadovaná voľba je slug komponentu, vytvoreného v administrácii témy.

 • get_navigation()


<?php get_navigation(return_page_slug()); ?>

Vráti zoznam stránok, ktoré sú pridané do hlavného menu v nastavení každej stránky. Požadovaná voľba je to, čo je uvedené vyššie. Vytvorí triedu 'current' pre aktuálne otvorenú stránku. Funkciu musíte pridať medzi značky <ul> alebo <ol>.

 • menu_data()


<?php menu_data(); ?>

Táto funkcia vráti pole prvkov pre vlastné menu. Môžete ju použiť, ak chcete vytvoriť vlastné menu. Ak ako voľbu použijete slug určitej stránky, funkcia vráti pole prvkov len pre túto stránku.

Return (návratové) funkcie

Tieto funkcie údaje nevypíšu, používajú sa v iných funkciách.

 • return_page_title()
<?php return_page_title(); ?>

Vráti názov (titulok) stránky. Bez volieb. Od verzie 2.0

 • return_page_slug()
<?php get_page_slug(); ?>

Vráti 'slug' stránky. Bez volieb.

 • return_site_ver()
<?php return_site_ver(); ?>

Vráti, akej verzie je váš GetSimple systém

Návod